Bezár

Képzések

Mesterképzések

Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzés

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik speciális tudásuk birtokában bővebb kompetenciakörrel rendelkeznek a klinikai gyakorlatban.

Egészségügyi menedzser mesterképzés

A mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a hazai és nemzetközi egészségügy területén kellő kompetenciákkal rendelkeznek vezetési és szervezési feladatok lebonyolítására, egészségügyi szervezetek működtetésére.

Fizioterápia mesterképzés

A képzés célja olyan fizioterapeuta szakemberek képzése, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére.

Védőnő mesterképzés

A képzés célja a tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására képes védőnők felkészítése a szakvédőnői feladatok különböző színterű ellátására.

Klinikai szociális munkás mesterképzés

A Klinikai szociális munka szakiránnyal bíró Szociális Munka mesterszak speciális élethelyzetben lévő egyénekkel, családokkal való együttműködésre készít fel.

Szociálpolitika mesterképzés

Célunk olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik képesek arra, hogy a társadalom- és a szociálpolitika területén részt vállaljanak a szakpolitikák alakításában.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek