2023. december 7., csütörtök
EN
2

Védőnő mesterképzés

A képzés célja az „Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szakon - védőnő szakirányon” vagy annak megfelelő diplomát szerzett, és a tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására képes védőnők felkészítése a szakvédőnői feladatok különböző színterű ellátására.

Az interdiszciplináris ismeretek birtokában, az egészségtudományokban jártas szakvédőnői képzettség képessé teszi a tananyagot emelt szinten elsajátítókat arra, hogy kiterjesztett kompetenciakörrel vehessenek részt az egészségügyi alap-, és szakellátási megelőzési -gondozási - egészségnevelési, valamint mentálhigiénés feladatok ellátásában, illetve a közoktatási intézmények egészségfejlesztési prevenciós munkájának támogatásában.


A mesterképzési szak megnevezése: vedono_1

Okleveles szakvédőnő


Képzési idő félévekben: 3 félév


Válaszható specializációk:

  • Kórházi szakvédőnő
  • Család és nővédelmi szakvédőnő
  • Területi szakvédőnő
  • Ifjúsági szakvédőnő

Kórházi szakvédőnő
A hallgatók birtokában lesznek a korai hazaadáshoz szükséges neonatológiai, sürgősségi ellátási ismereteknek, valamint az újszülöttkori szűrőrendszerekkel kapcsolatos szakmai, szervezeti, irányítási feladatoknak, melyek alkalmassá teszik őket az ellátórendszer – a kórházi szakellátás, az alapellátás és a korai fejlesztés – szereplői közötti integratív „híd funkciójuk” ellátására. Olyan emelt szintű mentálhigiénés és kommunikációs ismeretekre is szert tesznek, melyek képessé teszik őket a krízishelyzetben lévő szülők segítésére. A végzettek alkalmasak lesznek arra, hogy felkészítsék a szülőket az újszülöttek, a csecsemők és a gyermekek leendő otthoni gondozására/ápolására, folyamatos informális kapcsolatot biztosítva a kórházi szakellátás, az alapellátás és a különböző fejlesztő/támogató csoportok valamint a szülők között.

Területi szakvédőnő
A területi szakvédőnői speciális képzés célja a kórházi és a területi ellátás közötti zökkenőmentes átmenet feladataira, valamint a krónikus beteg gyermekek, nem medikális célú gondozási, illetve szekunder/tercier prevenciós tevékenységeire, illetve azok koordinálására, valamint, a koragyermekkori intervenció során a kulcsszemély szerepének betöltésére való multidiszciplináris felkészítés. További célja a felnőtt lakosság népegészségügyi célpontú megelőzési tevékenységeire való felkészítés.

Ifjúsági szakvédőnő 
Az ifjúsági szakvédőnő képzés célja az ifjúsági/ iskolai egészségügy területén dolgozó védőnők felkészítése a komplex szemléletű teljes körű ifjúsági/iskolai egészségfejlesztési programok tervezésére, kivitelezésére és értékelésére.

Család- és nővédelmi szakvédőnő
A szakágon belüli cél a hallgatók felkészítése a családtervezés speciális ismereteinek közvetítésére, az ezzel kapcsolatos vizsgálatok elvégzésére. A nőket és férfiakat érintő leggyakoribb egészségi problémák azonosítására, kezelésére, speciális szűrésekre való motiválásra, a szűrések (önvizsgálatok) oktatására, szűrésekkel kapcsolatos intervenciók tervezésére. További cél, hogy a nem kívánt terhességek krízishelyzete kapcsán jelentkező felvilágosító, támogató, döntési helyzetet előkészítő és azt támogató speciális tanácsadási helyzetre felkészítés.

vedono
A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározott külső szakmai gyakorlóhelyen végzett, legalább négy hét időtartamú komplex, irányított szakmai gyakorlat.
A szakmai gyakorlat a képző intézmény által szervezett vagy jóváhagyott képzési program alapján folyó gyakorlat. A hallgató - az intézmény döntése alapján - külső terepen folyó szakmai gyakorlatának legfeljebb 50 százalékát teljesítheti saját munkahelyén.

A részletes tudnivalók a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók az aktuális időszakban.

A www.felvi.hu oldalon történő elektronikus regisztrációt követően a Karunk Tanulmányi és Oktatásszervezési Irodáján (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) lehet érdeklődni, az e-jelentkezéssel kapcsolatban (e-mail: tanosz.etszk@szte.hu).