Bezár

Védőnő mesterképzés

2
Védőnő mesterképzés

Védőnő mesterképzés

2022. január 13.
3 perc

A képzés célja az „Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szakon - védőnő szakirányon vagy annak megfelelő diplomát szerzett, és a tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására képes védőnők felkészítése a szakvédőnői feladatok különböző színterű ellátására.

Rendelkezzenek azokkal az élettudományi, egészségtudományi, táplálkozástudományi, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, különös tekintettel a klinikai, és szakvédőnői ismeretekre, melyek birtokában képesek a védőnői ellátásban komplex, önálló munkavégzésre, specializációjuknak megfelelően a kritikus gondolkodásra, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására.


Munkájukkal hozzájárulhatnak a demográfiai változásokból, technológiai fejlődésből, az egyes területeket kiemelten érintő orvoshiányból, valamint az egészségügyre jellemző forráshiányból eredő problémák asszertív kezelésére.


Menedzsmentismereteik által képessé válnak szervezeti egységek vezetésére, valamint kutatásmódszertani és biostatisztikai ismereteiknek köszönhetően klinikai kutatások megtervezésére és lebonyolítására. Felkészültek tanulmányai doktori képzésben történő folytatására.


A mesterképzési szak megnevezése: vedono_1okleveles szakvédőnő


Képzési idő: a képzés 3 féléves, oklevél megszerzésével zárul.


Önköltség összege: 300.000 Ft/félév


A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit


Képzési alkalmak:

A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái félévente négy alkalommal zajlanak szeptembertől decemberig, havonta egyszer, az adott héten három napon ( csütörtök-szombat). A kötelezően teljesítendő területi gyakorlatok a fenti időkeretbe nem számítanak bele, mely a teljes képzési időt figyelembe véve 4 hét.


Elhelyezkedési lehetőségek:

A védőnők területi, ifjúsági és kórházi védőnőként tudnak elhelyezkedni, ahol érvényesítik a vonatkozó kormányrendeletben megfogalmazott képesítési követelmények alapján megszerzett kompetenciájukat.


A képzés programja:


Szemeszter

 

Tanóra típusa

 

 

I - III. szemeszter

Elmélet/tantermi gyakorlat

 

Általában havi 3 nap (csütörtök-péntek-szombat) a szorgalmi időszak 4 hónapjában 8:00-20:00

Klinikai gyakorlat

 

A területi gyakorlatok óraszáma a II, és III. szemeszterben is 40-40 óra.

A szakmai feltételek teljesülése esetén bizonyos területi gyakorlatok esetén akár a hallgató is megválaszthatja gyakorlati helyét.


vedono
A szakmai gyakorlat követelményei: Ez aktuálisan a Coospace hallgatói felületén kerül kiírásra.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (KKK alapján): a gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakiránya, valamint a korábbi időszakban szerzett védőnői főiskolai oklevél.

A jelentkezés módja: A www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan lehet benyújtani.

A jelentkezés benyújtásának határideje az aktuális, központi felvételi tájékoztatóban közölt időpont.

A felvételi elbeszélgetés formájában történik, melynek pontos időpontjáról és helyszínéről minden jelentkezőt előzetesen értesítünk.

Elérhető specializációk:
  • területi szakvédőnő
  • ifjúsági szakvédőnő
  • kórházi szakvédőnő
  • család és nővédelmi szakvédőnő

Felhívjuk a figyelmét, hogy a felvétel a mesterképzésre, nem specializációra történik. Az egyes specializációk 5-6 fő keretszámmal bírnak, melyekre a jelentkezőket az intézmény sorolja be. A felvételt nyert hallgatók besorolása az egyes képzési irányokba az alábbiak figyelembevételével történik:
  • hallgatói szándék és motiváció
  • előzetes munkatapasztalat
  • a felvételi elbeszélgetésen nyújtott teljesítmény
  • BSc oklevél minősítése

A felvételi eljárás során kérni fogjuk a preferencia megjelölését a szakirány tekintetében, mely a fentiek értelmében a besorolási szempontok egyike. Hangsúlyozzuk, hogy a specializációkba történő felvétel a fenti szisztéma alkalmazásával, majd rangsor képzésével történik, így előfordulhat, hogy nem minden jelentkező kerül felvételre az általa preferált specializációra.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az intézmény fenntartja a jogot arra, hogy a jelentkezők létszámának ismeretében döntsön az egyes specializációk tényleges indításáról.

További információk:
A részletes tudnivalók (majd) a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók az aktuális időszakban.

A www.felvi.hu oldalon történő elektronikus regisztrációt követően a Karunk Tanulmányi és Oktatásszervezési Irodáján (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) lehet érdeklődni, az e-jelentkezéssel kapcsolatban (telefon: (62) 343-034, e-mail: felveteli.etszk@szte.hu).

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek