2023. december 7., csütörtök
EN

Szervezeti felépítés

Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja és dékánhelyettesei.
A Kari Tanács, valamint a Minőségirányitási, Tudományos, Kreditátviteli, Oktatási és Tanulmányi Bizottság tagjainak listája.
Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar tanszékei és szakcsoportjai.
A Dékáni Hivatal és a Tanulmányi és Oktatásszervezési Iroda munkatársai, tudnivalók a kollégiumról és a kari könyvtárról.