2023. december 7., csütörtök
EN
4

Szociálpolitika mesterképzési szak

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara felvételt hirdet Szociálpolitika mesterképzési szakra, Területi szociálpolitika szakiránnyal a 2023/2024-es tanévre, keresztféléves – 2024. februári – kezdéssel, önköltséges és állami ösztöndíjas formában, nappali és levelező tagozatos hallgatók részére.

A jelentkezés benyújtásának határideje:
Az aktuális, központi felvételi tájékoztatóban közölt időpont.

Alapvető tudnivalók:
Célunk olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik képesek arra, hogy a társadalom- és a szociálpolitika területén részt vállaljanak a szakpolitikák alakításában, hozzájáruljanak a szociális ellátórendszer működtetéséhez, hatékonyan képviseljék a társadalmi érdekeket, és bekapcsolódjanak a kutatásba és az oktatásba is. Képzésünkben, amelyben Egyetemünk több karának oktatói működnek együtt, az interdiszciplináris szemlélet mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szociálpolitika térbeli dimenzióira és a területfejlesztéssel való kapcsolatára. A Dél-alföldi régió sajátosságaiból adódóan a területi egyenlőtlenségek mellett a határon átnyúló kapcsolatoknak is fontos szerepet szánunk.

 • szcpol01a képzés időtartama: 4 félév
 • a költségtérítés összege: 300.000 Ft/félév
 • képzési formák: nappali és levelező tagozat
 • a képzés indításának időpontja: 2024. február
  (keresztféléves képzés).

Miután egyelőre még nem ismert, hogy a 2024. februárban kezdődő képzésben hányan élvezhetik az állami támogatást, ezért amennyiben megoldható, célszerű másodikként a költségtérítéses képzést is bejelölni.

Az ETSZK újszegedi, Bal fasori épületén kívül a Belvárosban – a JGYPK, a GTK és a BTK előadóiban – is lesznek órák. A levelező hallgatók számára a szorgalmi időszakban összesen öt alkalommal, pénteki és szombati napokra tervezzük a konzultációkat.A jelentkezés előfeltételei:

Mesterképzésünkre a következő feltételekkel lehet jelentkezni:

 • kredit-beszámítás nélkül: szociális munka vagy szociálpedagógia alapképzési szakon szerzett diplomával, vagy az ennek megfelelő korábbi képzésben szerzett szakképzettséget igazoló oklevéllel.
 • 30 kredit beszámításával: szociológia, társadalmi tanulmányok vagy politológia alapképzési szakon szerzett diplomával, vagy ennek megfelelő korábbi képzésben szerzett szakképzettséget igazoló oklevéllel. A korábbi tanulmányok alapján elismerhető 30 kreditnek a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteihez kell kapcsolódnia. A felvételi eljárásban azonban az itt felsorolt szakokon szerzett diplomával / oklevéllel további mérlegelés nélkül jogosultak résztvenni. Ennek ellenére be kell nyújtaniuk az előzetes kredit-elismertetési kérelmet, a szociális munka és a szociálpolitika területén szerzett kreditekről, hogy az első két szemeszterben minél kevesebb kredit pótlása váljék szükségessé.
 • 60 kredit beszámításával: egyéb alap-, ill. mesterfokozatot adó képzésben, vagy ennek megfelelő korábbi képzésben szerzett szakképzettséget igazoló oklevéllel. A korábbi tanulmányok alapján beszámítható 60 kreditnek a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteihez kell kapcsolódnia úgy, hogy ebből legalább 15-15 kredit a szociális munka és a szociálpolitika témaköreiből legyen elismerhető.

Azoknak a felvételizőknek, akik a jelentkezés előfeltételeinek nem csupán a diploma, hanem a diploma és meghatározott kreditek együttes beszámításával tesznek eleget, előzetes kredit-elismertetést kell kérniük a Kartól. (Az ehhez szükséges nyomtatvány és a részletes útmutató honlapunkról letölthető.) A kredit-elismertetési kérelemhez a kurzusleírásokat és az azok teljesítését igazoló dokumentumok hivatalos másolatát is mellékelni kell. A kredit-elismertetési kérelmet a mellékelt dokumentumokkal együtt a TANOSZ-ra kérjük benyújtani legkésőbb december 15-ig. Cím: SZTE ETSZK TANOSZ, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31. A borítékra írják rá, hogy szociálpolitika mesterképzés kredit-elismertetési kérelem, így gyorsabban kerül az illetékes tanszékre.

Fontos:
Mindazok, akik 2024 januárjában záróvizsgáznak, az eddig teljesített kurzusok igazolását, valamint a jelenlegi félév tantárgyfelvételét küldjék be a kurzusleírásokkal, s a teljesítést követően pótolják az igazolásokat a TANOSZ-on. A kredit-elismerési határozatot a felvételi eljárás során a Kari Kreditátviteli Bizottság a Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék javaslata alapján hozza meg, amelyet a TANOSZ-ra eljuttat. A TANOSZ értesíti a jelentkezőt a határozatról.

Az előfeltételhez hiányzó kreditek a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül is megszerezhetők a honlapon található Tájékoztató az elismertethető kurzusokról táblázat tantárgyaiból. Az a hallgató azonban, aki az előírt előfeltételi krediteket a tanulmányai megkezdését követő 2. félév vizsgaidőszakának végéig nem teljesíti, elveszíti hallgatói jogviszonyát.


A felvételi elbeszélgetés:
A felvételi vizsga egy szakmai beszélgetésből áll, melyre a jelentkezők a megadott szakirodalmak elolvasásával és saját településük szociálpolitikai gyakorlatának bemutatásával készülhetnek fel. A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról és helyszínéről
minden leendő hallgatónkat írásban értesítünk.

Olvasmányok a szakmai beszélgetéshez:
Kovács Katalin: Területi, társadalmi hátrányok és beavatkozási politikák. In: Kovács Katalin-Váradi Monika Mária (szerk.): Hátrányban vidéken. Argumentum Kiadó, Budapest, 2013. 25-54. o. Letöltés: innen
Csoba Judit: Gondoskodó állam, aktiváló állam, befektető állam. A foglalkoztatáspolitika és a jóléti modellváltás néhány összefüggése (2017) Letöltés: https://socio.hu/uploads/files/2017_1/csoba_tan.pdf

Szempontok a saját település bemutatásához:

 • települési körkép,
 • társadalmi helyzetkép,
 • a helyi szociálpolitika gyakorlata.

A jelentkezés módja:
A www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan lehet benyújtani.

További információk:
A részletes tudnivalók (majd) a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók az aktuális időszakban.

A www.felvi.hu oldalon történő elektronikus regisztrációt követően a Karunk Tanulmányi Osztályán (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) lehet érdeklődni, az e-jelentkezéssel kapcsolatban (e-mail: tanosz.etszk@szte.hu). Az előzetes kredit-elismertetéssel kapcsolatos és egyéb szakmai jellegű kérdéseikkel Dr. Vida Anikó tanszékvezetőhöz fordulhatnak (e-mail: vida.aniko@szte.hu).

Mesterképzésünk valamennyi oktatója örömmel várja jelentkezésüket.

Mellékletek: