2023. december 7., csütörtök
EN
6

Klinikai szociális munka

A Klinikai szociális munka szakiránnyal bíró Szociális munka mesterszak speciális élethelyzetben lévő egyénekkel, családokkal való együttműködésre készít fel. Az oktatott tantárgyak a konzultáció vezetés technikái és az addiktológiai, pszichiátriai problémák köré szerveződnek. A képzés felkészíti a hallgatót a tudományos kutatómunkára és a szociális munka oktatására is.

Képzési idő:

A képzés 4 féléves, nappali és levelező tagozaton folyik, egyetemi oklevéllel zárul.


Általános ismeretek:

A mesterszak a hatályos jogszabályok (KKK) alapján az alábbi alapszakokról érkezőket teljes kreditérték elismerése mellett fogadja: szociális munka, a szociálpedagógia alapképzési szak, továbbá az általános szociális munkás, a szociálpedagógia alapképzési szak. A szociológia és a társadalmi tanulmányok alapképzési szak, illetve további végzettségek esetén különbözeti vizsga teljesítésével lehet folytatni a tanulmányokat.

A szociális munka mesterszak hazánkban két szakiránnyal működik: általános és klinikai szociális munka. Az általános szociális munka a szociális munka oktatására és tudományos kutatására készít fel elsősorban. A klinikai szociális munka szakirány a fentiek mellett speciális szakmai ismeretek és készségek átadására, elmélyítésére is vállalkozik. A KKK szerint a specializáció célja, hogy elősegítse az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló társadalmi integrációt és a humán fejlődést szolgáló szociális munka végzését és annak megújítását. Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a végzett szakemberek bekapcsolódhassanak a szociális munkások képzésébe, és felkészültek legyenek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


Részletes tájékoztató:

A klinikai szociális munka az 1960-as években kezdett el formálódni az USA-ban. Kiindulásához társadalmi, politikai és szakmán belüli ideológiai viták is hozzájárultak. Ekkor már felértékelődött a tudományosan alátámasztott és kutatási eredményekkel is igazolt szociális munka iránti igény, illetve a pszichodinamikus irányzattal együtt járó problémaközpontú és a patológiákat hangsúlyozó megközelítés megkérdőjeleződött. 1971-től az Egyesült Államokban a klinikai szociális munkásoknak már önálló szervezetük van. Napjainkban az USA-ban önálló pszichoterápia vezetésére alkalmas licenszvizsgával rendelkező (MSc okleveles) szakemberek. Jellemzően magánpraxisban is elérhetőek, de közösségi szolgáltatásokban is. Munkájuk egyénekre, családokra és kisebb csoportokra irányul.

Tevékenységük során a közvetlen segítségnyújtás fókusza változatlanul az egyén és környezete, beavatkozásaik során egyaránt törekednek az intrapszichés, interperszonális és a kiscsoportokon belüli változások támogatására.

Az alábbi tipikus problémacsoportok jelölhetőek meg a klinikai szociális munkában: életfeladatokkal járó nehézségek, krízisek, mentális problémák, viselkedési nehézségek, fogyatékosságok, szerhasználat, időskor, bántalmazás, trauma utáni állapot kezelése. Elméleti hátterében a pszichológiai és pszichiátriai bázis említhető meg, különösen a krízislélektan, pszichiátriai kórképek ismerete, mentális betegségek, gyász, trauma, bántalmazás kérdésköre.

A szakirány megnevezése (klinikai) a bajban lévőre irányuló figyelmet helyezi középpontba, a bürokratikus természetű segítségnyújtás helyett.

A végzett klinikai szociális munkások széleskörű ismeretekkel fognak bírni a speciális helyzetben, krízisben lévő egyénekkel, családokkal való kommunikáció terén, ismerni fogják a traumakezelés alapelveit, a mentális, pszichiátriai betegségekkel küzdőkkel való konzultáció sajátosságait. A klinikai szociális munkások tehát nem feltétlenül az egészségügyben fognak dolgozni. Tudásuk, felkészültségük nagyon jó alapot nyújt a krízisközpontokban, átmeneti otthonokban végzett munkához, de megalapozza a közvetlen segítségnyújtás kutatására irányuló törekvéseket is.


A jelentkezés feltételei:

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu a 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges.


További információk:

A részletes tudnivalók (majd) a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók az aktuális időszakban.


A www.felvi.hu oldalon történő elektronikus regisztrációt követően a Karunk Tanulmányi és Oktatásszervezési Irodáján (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) lehet érdeklődni, az e-jelentkezéssel kapcsolatban (e-mail: tanosz.etszk@szte.hu).


Mesterképzésünk valamennyi oktatója örömmel várja jelentkezésüket!