mentorprogram

Hallgatói mentorhálózat története és működtetése az ETSZK-n

Az ETSZK egyik hallgatói bennmaradást segítő tevékenységeként indult útjára 2016/17. tanévben először a mentorhallgatók (más néven tutorok) szervezett képzése és kezdődött meg a kari hallgatói mentorhálózat kialakítása.

A mentorképzés a „Hallgatói mentorálás 1.” című szabadon választható gyakorlat keretén belül történik, melyre oktatói ajánlás után személyes interjút követően kerülnek be a mentorálási tevékenységre nyitott, érdeklődő hallgatók.

A mentorképzés célja az, hogy felkészítse a hallgatókat az I. évesek felsőoktatásba való beilleszkedésének támogatására, vagy akár saját évfolyamtársaik hatékony támogatására pl. tanulmányi ügyek intézésében és az egyes tantárgyak elsajátításában.

A kurzus során a hallgatók megismerik az egyetem és a kar felépítését, szervezeti egységeit, a szabályzatokat, ügyrendeket, tanterveket és a tanulmányokhoz kapcsolódó elektronikus felületeket, rendszereket; továbbá megismerik és gyakorolják a mentori feladatok ellátásához szükséges hatékony tanulási-tanítási és kommunikációs technikákat. A kurzus 42 kontaktórában, tömbösített formában kerül megvalósításra. A megszerzett ismeretekkel a hallgatók képessé válnak mentori tevékenységüket felelősségteljesen ellátni.

A mentorálási tevékenységről a „Beiratkozási levélben” és a kari honlapon szerezhetnek értesülést a felvett hallgatók, és már a beiratkozás előtt jelentkezhetnek rá.

 

A mentorképzés és a kurzusok kidolgozásában, illetve oktatában résztvevők:

2016/17 és 2017/18 tanévben: Dr. Lantos Katalin, Juhász Jenő

2018/19 tanévtől: Domonkos Norbert, Dr. Erdősi Erika, Dr. Joó Gabriella, Kovács Andrea, Tóth Erika
2021/22 tanévtől a kurzus oktatói: Tóth Erika és Domonkos Norbert. Koordinátor: Dr. Joó Gabriella

A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 pályázat támogatásával került megvalósításra a 2018-2021 között.