Bezár

Felvett hallgatóknak

Szükséges Tennivalók Elsősöknek

Szükséges Tennivalók Elsősöknek

2021. augusztus 02.
9 perc

Gratulálunk sikeres felvételijéhez és üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem hallgatói körében! A felvételről szóló döntés a 2023/24. tanév I. félévére szól, a hallgatói jogviszonya pedig a beiratkozással jön létre. Ennek megszerzéséhez nyújtanak segítséget a tájékoztató következő oldalain olvasható lépések.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatóban az információk rövid leírását találhatja, részletes információkért kérjük, hogy látogasson el felvett hallgatóinknak szóló portálunkra:

www.u-szeged.hu/felvettek


A beiratkozással, adategyeztetéssel vagy az űrlapok kitöltésével kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon a Hallgatói Szolgáltató Iroda ügyfélszolgálati munkatársaihoz, akik munkanapokon 9-15 óráig készséggel segítenek Önnek.


Címünk: 6722 Szeged, Ady tér 10. (Tanulmányi és Információs Központ)

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1212


Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 62/ 54-HSZI (54-4794), fax: 62/ 544-132

Weboldalunk: https://u-szeged.hu/hszi/iroda/kezdolap

E-mail címünk: hszi@hszi.u-szeged.hu


Tanulmányi ügyekben a kar Tanulmányi Osztálya ad segítséget a honlapon megadott elérhetőségeken.


A Felvettek honlap tartalmával kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket a felvettek@rekt.szte.hu e-mail címre várjuk.

Felvettek!


1. Neptun regisztráció


A felvételi döntést követően felvett hallgatóink számára az Oktatási Igazgatóság e-mailben megküldi a Neptun, CooSpace, Modulo (tanulmányi rendszerek) használatához szükséges felhasználói azonosítót és jelszót. A Neptun, CooSpace és Modulo rendszerbe ezek segítségével tud belépni.

Amennyiben szeretné, a kapott jelszót a Neptunban a Saját adatok/Beállítások menüben a Jelszó változtatása almenüben tudja megváltoztatni.


Azoknak a hallgatóinknak, akik már rendelkeznek korábbi, a Szegedi Tudományegyetemen létrejött regisztrációval, nem küldünk új felhasználói azonosítót, ők korábbi, SZTE-s azonosítójukat és jelszavukat használhatják.


Amennyiben nem emlékszik korábbi SZTE-s azonosítójára és jelszavára, kérjük, hogy az alábbi oldalon olvasható útmutató alapján járjon el:

https://oktweb.neptun.u-szeged.hu/neptun/SZTE_Pass.aspx


A SZTE-n használt, tanulmányi ügyintézést segítő webes felületen elérhető elektronikus rendszerek:


Elektronikus rendszer Elérhetősége Használata a felvétli időszakban
Neptun© (Egységes Tanulmányi Rendszer) www.neptun.u-szeged.hu regisztráció (a kapott azonosítóval és jelszóval használható a Modulo és a CooSpace is);
Használata a tanév során: kurzusfelvétel, vizsgára jelentkezés, eredmények megtekintése, szakirány választása, pénzügyi adatok megtekintése lehetőség kurzusfelvételre
Modulo© https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/default/login/index 1. adategyeztető űrlap kitöltése,
2. időpontfoglalás a beiratkozáshoz,
3. általános szociális helyzetfelmérő kitöltése
4. ehhez csatolható a szociális ösztöndíj pályázat, a bérlet pályázat és a kollégiumi pályázat
Használata a tanév során: Adminisztrációs program kérelmek beadásához: űrlapok, beadványok, kérelmek, pl. hallgatói jogviszony igazolás-igénylés, pályázatok
CooSpace© https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/ Központi beiratkozási információk és SZTE+ színterek megtekintése
Használata a tanév során: Információs rendszer, virtuális színtereket tartalmaz: itt találhatók a tantárgyak kurzusleírásai, az oktatók által közzétett információk, a hallgatóknak szóló hirdetmények.2. Modulo adategyeztető űrlap kitöltése, időpontfoglalás 2023. augusztus 1-jétől szeptember 6-ig


A Neptun jelszóval tölthető ki a Modulo-ban az adategyeztető űrlap még a beiratkozást megelőzően, ennek során az adatok kötelező egyeztetését előre elvégezzük. Az adategyeztető űrlap kitöltése az adminisztratív ügyintézés előfeltétele. Az űrlap kitöltéséhez itt talál segítséget: http://www.u-szeged.hu/informaciok/beiratkozas/beiratkozas


A beiratkozáshoz időpontot kell foglalnia a Modulo-ban az ott megadott időszakban.

Bővebb információk: Első lépéseim/Beiratkozás


Figyelem! A beiratkozás mindenki számára kötelező, az új szakra jelentkező vagy a visszajelentkező hallgatók számára is!3. Kurzusfelvétel 2023. augusztus 28. – szeptember 24

A szorgalmi időszakot megelőző héten már lehetősége nyílik felvenni a kurzusait a Neptunban, tehát nem kell megvárnia a beiratkozást. A kurzusfelvételről és az órarendjéről részletesen tájékoztatjuk a szakos kari tájékoztatón. További információkat a www.u-szeged.hu/felvettek oldalon is talál. (Tanulmányaim menü, Neptun, CooSpace, Modulo bemutatása).

Először kizárólag az előadás típusú kurzusokat javasoljuk felvenni, a gyakorlati kurzusok ugyanis csoportbontásban kerülnek megtartásra, a csoportbeosztásra pedig a beiratkozás után kerül sor, ezt a CooSpace felület szakos színterén tesszük közzé.

Kérjük tehát Önöket, hogy a gyakorlati kurzusaikat csak akkor vegyék fel, ha már tudják, melyik csoportba kerültek beosztásra! A gyakorlati kurzus kódjának végén fogja találni a csoport számát.

Alap és osztatlan képzésben a szakmai tárgyak mellett egyéb kötelező kurzusokat is teljesíteni kell, ilyen a nappali tagozatosok esetében a testnevelés. A hallgatók két féléven keresztül kötelesek valamilyen testnevelés kurzust elvégezni tanulmányaik során, erre az egyetem saját Sportközpontja biztosít választási lehetőséget mintegy 20-25 sportágból és közel 140 foglalkozásból. A testnevelés tárgyat ajánlott az 1-2. félévben teljesíteni.

Kötelező az ETSZK-s hallgatóknak az egészségügyi latin és szakmai idegen nyelv tantárgy. A kötelező kurzusok mellett a nyelvtanulás terén is támogatjuk hallgatóinkat, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézetben (IKI) térítésmentesen maximum 8x2 nyelvórát vehet fel minden hallgatónk tanulmányai során angol, francia, latin, német, olasz, orosz, román vagy spanyol nyelvből. Vizsgalehetőséget is biztosít az Intézet. További információk a Felvett Hallgatóknak weboldal Tanulmányaim/Nyelvtanulás menüpontjában olvasható.


4. Beiratkozás 2023. szeptember 02. (szombat), 2023. szeptember 04. (hétfő) – szeptember 08. (péntek)

A beiratkozás adminisztratív részének helyszíne a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.). Az adminisztratív ügyintézés a felvételi eljárás során megadott hivatalos adatok ellenőrzését, az eredeti dokumentumok bemutatását és a beiratkozási lap aláírását jelenti. Az adminisztratív ügyintézés előfeltétele a Modulo adategyeztető űrlap kitöltése.

Kérjük, a beiratkozásra hozza magával az alábbi dokumentumokat:
- eredeti érettségi bizonyítvány, és egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat tanulmányi osztályon marad
- eredeti középiskolai bizonyítvány, és egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat a tanulmányi osztályon marad
- oklevéllel rendelkező hallgató esetében felsőfokú végzettséget igazoló eredeti oklevél, egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat a tanulmányi osztályon marad
- eredeti nyelvvizsga bizonyítvány(ok), és egy arról készült fénymásolat, ellenőrzés után a fénymásolat a tanulmányi osztályon marad
- kettős állampolgárság esetén eredeti Honosítási Okirat és egy arról készült fénymásolat, amely a tanulmányi osztályon marad
- személyi igazolvány és lakcímkártya, külföldi hallgatók esetén útlevél
- TAJ kártya, adókártya

Figyelem! Eredeti dokumentumok hiányában a beiratkozásra nincs lehetőség!


5. Tanulmányi Tájékoztató

Tanulmányaik megkezdésével és a tanévvel kapcsolatos legfontosabb információk az alábbi linken érhetőek el:


6. Kreditátviteli kérelmek beadása (Modulo): 2023. augusztus 28. - szeptember 10.

Részletes tájékoztató:


7. Információk az állami ösztöndíjas hallgatók számára elérhető támogatásokról

Elsőéves, állami ösztöndíjas hallgatóink pályázhatnak szociális ösztöndíjra, városi bérletre. Ennek színtere a MODULO, alapfeltétele az általános szociális helyzetfelmérő űrlap kitöltése és a kért igazolások csatolása. A pótfelvételi eljárásban felvettek által igényelhető szociális ösztöndíj feltételeiről, jogosultsági kérdéseiről és határidejéről az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat oldalán tudhat meg többet: http://new.sztehap.hu/. A beadási határidő a pótfelvételizők számára a jövő hét végén kerül közzétételre a fenti oldalon.

Az SZTE 13 kollégiummal rendelkezik, hallgatóink ezek férőhelyeire pályázhatnak. Kari vagy központi beiskolázású kollégiumainkba adható be a jelentkezés, a kollégiumok első körben állami ösztöndíjas hallgatókkal töltik fel a helyeket. A pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók várólistára iratkozhatnak fel a kiválasztott kollégiumban


További információk önköltséges hallgatóknak

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben önköltséges képzésre nyert felvételt, az önköltség befizetésének lehetőségeiről az SZTE Hallgatói Szolgáltató Iroda oldalán talál részletes tájékoztatást.
A 2023/24. tanévben minden hallgatónak automatikusan, kérelem nélkül, három részletben kell befizetnie az önköltséget, az alábbi beérkezési határidőkkel:

1. részlet (50%) 2023. szeptember 11.
2. részlet (25%) 2023. október 10.
3. részlet (25%) 2023. november 10.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az aktív hallgatói státusz feltétele a beiratkozás, legalább 1 kredit értékű kötelező, szakos kurzus felvétele, valamint önköltséges hallgatók esetén az önköltség az első részlet befizetésének befizetése és annak beérkezése. Hallgatói jogviszony igazolás kiadása, diákigazolvány érvényesítés kizárólag aktív hallgatói státusz esetén lehetséges.


8. Kari szintfelmérő

Az alapszakos, nappali tagozatos (ápoló, dentálhigiénikus, gyógytornász, védőnő, szociális munkás) hallgatók bemeneti tudásának felmérésére kari szintfelmérő tesztek formájában kerül sor, melyek eredménye alapján felzárkóztató kurzus felvételére lesz lehetősége. Ennek időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre. A felzárkóztató kurzus felvételét erősen ajánljuk azon hallgatóin számára, akik úgy érzik, hogy biológia és kémia tudásuk fejlesztendő!


9. Kari hallgatói mentorprogram (jelentkezési határidő: 2023. szeptember 8.)

Új helyre, új emberek közé kerülnek, de nem lesznek egyedül. Karunk lehetőséget biztosít arra, hogy felsőbb éves hallgatók segítségét vegyék igénybe tanulmányaik megkezdésekor. Mentorprogramunkról részletesebben tájékozódhat a https://www.etszk.u-szeged.hu/hallgatoknak/mentorprogram oldalon, ugyanitt találhatók meg mentoraink fényképes bemutatkozói. További kérdéseit felteheti a mentorprogram.etszk@szte.hu email címen.

A hallgatói mentorálás két formában érhető el ősztől:
A) egyéni mentorálás
B) csoportos mentorálás

A) Egyéni mentorálás (jelentkezési határidő: 2023. szeptember 8.)
A mentorprogramba jelentkező elsős hallgatók mellé egy-egy felsőbb éves mentorhallgatót társítunk, aki ott lesz „mankónak”, amíg kell. Felkereshetik majd tanulmányi ügyek intézésével kapcsolatos kérdéseikkel, segítséget kérhetnek tanulásmódszertanhoz, megbeszélhetik vele kezdeti nehézségeiket.
Mentoraink kapacitása véges, ezért csak korlátozott számban tudunk helyet biztosítani az egyéni mentorálás esetén. A jelentkezés sorrendjében igyekszünk mindenki számára azonos szakos mentort kiközvetíteni, ha ez mégsem sikerül, akkor a csoportos mentorálás során tudnak majd kérdezni tőlük (lásd alább). A be nem osztott mentoráltak várólistára kerülnek.
Jelentkezéshez az űrlap az alábbi linken található 2023. szeptember 8-ig:

B) Csoportos mentorálás
A csoportos mentoráláson lehetőség lesz évfolyamszinten kérdezni a mentorhallgatóktól. Ehhez figyeljék a CooSpace „2023/24 tanévben felvettek„ nevű állandó színtér hirdetőjét. (A színtérre a Neptunban való regisztrációjuk után kerülnek fel automatikusan.)
Itt fognak programokat hirdetni Önöknek a mentorhallgatók; itt kerül kiírásra majd a csoportos mentorálás ideje, valamint itt léphetnek kapcsolatba oktató évfolyamfelelősükkel és feltehetik kérdéseiket a „Fórumon”.

„Hallgatóktól hallgatóknak” videók az első lépésekhez
Mentorhallgatóink összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat, amit a beiratkozás előtt érdemes tudni. Ezeket az információkat megtalálják az ETSZK youtube csatornáján (https://www.youtube.com/@szteetszk/videos).
5.rész: Online felületek (https://www.youtube.com/watch?v=BRszMau0r64)
6.rész: Egyetemi épületek (https://www.youtube.com/watch?v=PXtUCesSGWQ)


9. Hallgatói Információs és Tanácsadó Iroda (HaITI)

Az ETSZK hallgatói számára ingyenesen igénybe vehető életvezetés tanácsadás szolgáltatást kínál. Ennek részleteiről a Kari honlapon tájékozódhat (https://www.etszk.u-szeged.hu/hallgatoknak/eletvezetesi-tanacsadas/haiti).


8. Alapítványaink

Karunkon az alábbi két alapítvány működik a hallgatók tanulmányi-, szociális-, tudományos életének támogatása céljából:


A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért Alapítvány (https://www.etszk.u-szeged.hu/karrol/szegedi-vedonokepzesert-150327/szegedi-vedonokepzesert)


Tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek