Bezár

Képzések

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (GYIVI)

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (GYIVI)

2010. augusztus 27.
2 perc

Karunk Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke a Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzést hirdet.

A képzés elindításának feltétele a minimális létszám 10 fő, irányszáma 30 fő.

Képzés megnevezése:
Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak


A képzés célja:
A gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó szakemberek szakmai kompetenciájának, identitásának fejlesztése.

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:
Jogi ismeretek, Szociálpolitika, Szociális munka, Gyermek- és ifjúságvédelem, Fejlődéslélektan, Speciális tanácsadási technikák

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A tantervben előírt követelmények teljesítése; a terepgyakorlatok minősítéssel ellátott dokumentumainak benyújtása; a bírálók által elfogadott szakdolgozat benyújtása.

Ideális jelentkező:
Óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, védőnők, teológusok, jogászok, népművelők, felsőfokú szociális végzettségűek.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Az oklevél feljogosít a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint különösen a vezető, helyettes szülői-, nevelőszülői-, örökbefogadási tanácsadó, esetmenedzseri, családsegítői, óvodai- és iskolai segítői, gyermekvédelmi gyámi, munkakörök betöltésére.

Képzés helye:

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar - SZTE-ETSZK
Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

Képzési idő: 4 félév

Munkarend (tagozat): Levelező

Képzés gyakorisága: félévente max. 10 konzultációs nap. A harmadik és negyedik félév a foglalkozások mellett egyéni konzultációk alapján a záró-dolgozat megírására is szolgál.

Min. létszám: 10

Max. létszám: 30

Finanszírozási forma: Költségtérítéses

Költségtérítés (félév): 120.000.- Ft/félév

Jelentkezési feltételek:
A képzésben a társadalomtudomány, a bölcsészettudomány, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés, a hitéleti vagy a jogi képzési területbe tartozó legalább alapképzési szakok avagy a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási képzési ágába tartozó alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

A jelentkezés módja és feltételei:
Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: a jelentkezési lapon feltüntetettek szerint.

jelentkezési lap (letölthető)

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó: Dr. Miszlai Péter
Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.
Tel: (62) 545-123, (62) 545-150
Fax: (62) 545-150
E-mail: miszlai.peter.sandor@szte.hu
szocmunka.etszk@szte.hu

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 16.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek