Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó (GYIVI)

Karunk Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke a Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzést hirdet.

A képzés elindításának feltétele a minimális létszám 10 fő, irányszáma 30 fő.

Képzés megnevezése:

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

 

A képzés célja:

A gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozó szakemberek szakmai kompetenciájának, identitásának fejlesztése.


A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

Jogi ismeretek, Szociálpolitika, Szociális munka, Gyermek- és ifjúságvédelem, Fejlődéslélektan, Speciális tanácsadási technikák


A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A tantervben előírt követelmények teljesítése; a terepgyakorlatok minősítéssel ellátott dokumentumainak benyújtása; a bírálók által elfogadott szakdolgozat benyújtása.


Ideális jelentkező:

Óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, védőnők, teológusok, jogászok, népművelők, felsőfokú szociális végzettségűek.


Elhelyezkedési lehetőségek:
Az oklevél feljogosít a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint különösen a vezető, helyettes szülői-, nevelőszülői-, örökbefogadási tanácsadó, esetmenedzseri, családsegítői, óvodai- és iskolai segítői, gyermekvédelmi gyámi, munkakörök betöltésére.

Képzés helye:

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar - SZTE-ETSZK

Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

 

Képzési idő:

4 félév

 

Munkarend (tagozat): Levelező

 

Képzés gyakorisága:

félévente max. 10 konzultációs nap. A harmadik és negyedik félév a foglalkozások mellett egyéni konzultációk alapján a záró-dolgozat megírására is szolgál.

 

Min. létszám: 10

 

Max. létszám: 30

 

Finanszírozási forma: Költségtérítéses

 

Költségtérítés (félév): 120.000.- Ft/félév

 

Jelentkezési feltételek:

A képzésben a társadalomtudomány, a bölcsészettudomány, az orvos- és egészségtudomány, a pedagógusképzés, a hitéleti vagy a jogi képzési területbe tartozó legalább alapképzési szakok avagy a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási képzési ágába tartozó alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

 

A jelentkezés módja és feltételei:

Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok: a jelentkezési lapon feltüntetettek szerint.


jelentkezési lap (letölthető)

 

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó: Dr. Miszlai Péter

Cím: 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

Tel: (62) 545-123, (62) 545-150

Fax: (62) 545-150

E-mail: miszlai.peter.sandor@szte.hu

szocmunka.etszk@szte.hu

 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.

 


 

 Friss Hírek RSS

Események

Rendezvénynaptár *