Dékáni köszöntő

Héderné dr. Berta Edina

Üdvözlöm a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar honlapján!


Karunk a dél-alföldi régió meghatározó egyetemének, a Szegedi Tudományegyetemnek önállóan működő kara, ahol egészségtudományi és társadalomtudományi területen képzünk szakembereket, akik mind a "segítő" szakmák képviselői. Intézményünk falai között nemcsak a több évtizedes múltra visszatekintő, hanem az egészen új és egyedülálló képzések is megtalálhatóak.


A régió védőnőképzése teljesen összeforrt Karunkkal, ez nem véletlen, hiszen Intézményünkben több, mint 75 éves múltra tekint vissza ez a képzés. Több évtizede képzünk ápolókat, gyógytornászokat és szociális munkásokat. 2014 őszén tovább bővült a képzési kínálatunk, ekkor indítottuk a Fogorvostudományi Karral közösen a dentálhigiénikus képzést. Ez a képzés jelenleg Magyarországon csak a Szegedi Tudományegyetemen található meg.


Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon folyó munka célja olyan szakemberek képzése, akik európai színvonalú elméleti és gyakorlati ismerettel felvértezve képesek magas szinten végezni az egészségmegőrzést, a rehabilitációt és az egyes társadalmi csoportok, közösségek közti integráció elősegítését.


Hallgatóink rendre szép eredményeket érnek el az országos tanulmányi versenyeken, illetve a végzett hallgatóink nem csak itthon, hanem külföldön is megállják helyüket, melyben nagy segítségükre van a Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere is.


A város és az egyetem tökéletes alapot biztosít ahhoz, hogy hallgatóink ne csak magasan képzett szakemberekké váljanak a felsőoktatásban eltöltött évek alatt, hanem sokszínű közösségi életet is élhessenek.

Szívből kívánom Önnek, hogy mindazt a sok tudást, tapasztalatot és ismeretet, melyre Karunkon tesz szert, élete során bőségesen kamatoztatni tudja!

 

Héderné Dr. Berta Edina

dékán