2023. december 7., csütörtök
EN

honlap_TDK

TDK pályázati felhívás

Az ETSZK HÖK és a Kar vezetése pályázatot hirdet Tudományos Diákköri (TDK) tevékenység támogatására. A pályázatok benyújtásának határideje 2023. november 22. 16 óra.

A TDK munka a kötelező tananyag elsajátításán túlmutató hallgató-oktató műhelymunka, szakmai kapcsolat, amely lehetőséget ad a hallgatóknak egy-egy téma és az alkalmazható kutatási módszerek, eszközök alapos megismerésére, a kötelező tananyagon túlmutató új ismeretek megszerzésére. A TDK tevékenység számos tanulmányi támogatás, pályázat elbírálásánál előnyt jelent.


A támogatás 10 hónapra szól, 2023. december 1-től 2024. szeptember 31-ig, havi nettó 15.000 Ft. juttatást jelent.


A pályázati anyag az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

  • a Témavezető által aláírt befogadó nyilatkozatot (pályázati feltétel),
  • az előző szemeszter súlyozott tanulmányi átlagát igazoló Neptun képernyőfotót (pályázati feltétel),
  • az idei, őszi TDK Konferencián való előadásról szóló igazolást (oklevél),
  • a Tudományos tehetséggondozó kurzus felvételét vagy teljesítését (nem feltétele a pályázatnak a kurzus teljesítése) igazoló Neptun képernyőfotót.


A pályázati anyagokat a nagyne.eordegh.gabriella.zita@szte.hu e-mail címre kell megküldeni.


Kritérium, hogy a Pályázó részt vegyen a 2023. évi őszi kari TDK konferencián (2023. november 15.), illetve továbbjutása esetén részt vesz az országos TDK konferencián.

A novemberi TDK konferenciára regisztrálni és absztraktot benyújtani az alábbi linken lehet 2023. október 2-tól 13-ig: http://tdk.med.u-szeged.hu/


A pályázatokat a kari Tudományos Bizottság és a Hallgatói Önkormányzat által felállított 3 tagú bíráló bizottság értékeli.


Az elbírálásnál előnyt jelent:

  • a jó tanulmányi eredmény (előző szemeszter súlyozott tanulmányi átlaga),
  • ha a Pályázó már teljesítette, vagy a kiíráskor már felvette a Tudományos tehetséggondozó szabadon választható kurzust.


A pályázatok benyújtásának határideje 2023. november 22. 16 óra.


Letölthető mellékletek: