Demonstratori_PALYAZAT_FELHIVAS

Demonstrátori pályázati felhívás 2018/2019. tanév II. félév (Anatómia-élettan tantárgyhoz)


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


2018/2019. tanév II. félév


Demonstrátori megbízásra


Anatómia-élettan tantárgyhozA Kar által fogadott demonstrátorok száma: 1 fő

 

A demonstrátor feladatai:

 1. az oktatási dékánhelyettes által jóváhagyott program alapján, a munkáját irányító oktató útmutatása szerint átlagosan havi 30 órában részt kell vállalnia a tantárgy oktatásában, valamint az azzal összefüggő feladatokban,
 2. az oktatási dékánhelyettes döntésétől függően részt kell vennie az adott tantárgyhoz tartozó témakörben tevékenykedő tudományos diákköri hallgatók munkájának segítésében,
 3. a munkáját irányító oktató iránymutatása szerint bekapcsolódik az Anatómia-élettan tantárgy oktatásába. Ennek keretében a feladata különösen:
  • hetente egyszer az oktató által vezetett órán hospitálni, illetve ezeken a foglalkozásokon a hallgatói gyakorlati munkát segíteni,
  • hetente kétszer 45 percben órarenden kívüli demonstrátori órát/gyakorlatot vezetni, valamint tantárgyi konzultációkat segíteni, szemléltető eszközöket, anyagokat előkészíteni,
  • félévközi számonkéréseket előkészíteni, lebonyolításban segíteni.

 

A pályázat feltételei: a demonstrátori megbízásra pályázhat, aki az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar egészségügyi szakmacsoport képzésében (ápoló, gyógytornász, védőnő, dentálhigiénikus), nappali tagozaton II., III. vagy IV. évfolyamos, aktív státuszú hallgató.

 

Alapszakon (BSc/BA) tanuló hallgatók esetén:
Az a hallgató adhat be pályázatot, aki legalább 2 szemesztert eredményesen teljesített, továbbá:

a) tanulmányi átlageredménye – a pályázat benyújtását megelőző két félévben - legalább jó rendű volt,

b) a meghirdetett tantárgyak közül az általa választott tantárgyból jeles (5) eredménnyel vizsgázott,

c) rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel.

 

Mesterképzésen (MSc/MA) tanuló hallgatók esetén:
Az a hallgató adhat be pályázatot, aki legalább 1 szemesztert eredményesen teljesített, továbbá:
1. a tanulmányi átlageredménye – a pályázat benyújtását megelőző félévben - legalább jó rendű volt,
2. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel.

A demonstrátori megbízás határozott időre szól – 2019. február 1-től 2019. május 31-ig, amely megbízás a dékán jóváhagyásával – pályázat nélkül – a következő félévben megismételhető.

 

A demonstrátort az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja bízza meg. A megbízás maximum 16 hétre szól, amely megbízás az illetékes tanszék/szakcsoport vezetőjének írásbeli javaslatára, a dékán jóváhagyásával – pályázat nélkül – a következő félévben megismételhető.

 

A demonstrátor juttatásai, kedvezményei:

 • A demonstrátorok feladatuk ellátásáért szemeszterenként legfeljebb 4 hónapon keresztül részesülnek hallgatói munkadíjban. A hallgatói munkadíj összege havonta a mindenkori havi teljes munkaidőre megállapított minimálbér heti 7 óra munkaidőhöz arányosított része, de legalább a mindenkori havi teljes munkaidőre megállapított legalacsonyabb minimálbér 15 %-a.
 • A demonstrátori megbízás a kollégiumi elhelyezési kérelem-, a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázók rangsorolása-, külföldi hallgatói csere illetve szegedi gyakorlóhelyek odaítélése esetén előnyt jelent.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 26.A pályázat tartalmazza:

 1. A pályázó szakmai önéletrajzát.
 2. A tanulmányi eredményekre vonatkozó igazolást a Tanulmányi és Oktatásszervezési Iroda illetékes előadójának aláírásával.
 3. A pályázott demonstrátori munka irányítását végző oktató nyilatkozatát a pályázónak a feladatra való alkalmasságáról.
 4. A közösségi munkavégzésre vonatkozó igazolást az érintett közösség (pl. HÖK, TDK, KOB stb.) vezetőjének aláírásával.

 

A pályázatot egy példányban az oktatási dékánhelyetteshez kell benyújtani, a Dékáni Hivatalba.

A pályázatokról a dékán, az oktatási dékánhelyettes és a tantárgy oktatója, valamint a Kari Tudományos Bizottság és a Kari Hallgatói Önkormányzat véleményének figyelembevételével dönt.

A pályázatot nyert hallgató írásbeli értesítést kap 2019. február 11-ig.

 

A demonstrátor tevékenységgel kapcsolatos részletes szabályokat a Demonstrátori Szabályzat tartalmazza, amely megtalálható a kari honlapon.

 

 

 

Szeged, 2018. december 18.

 

 

Dr. Tobak Orsolya

oktatási dékánhelyettes

 Friss Hírek RSS

SZTE ETSZK Friss hírek

2023. szeptember 19.

Események

Rendezvénynaptár *